Bilimsel Araştırma Projeleri Duyurusu

Duyuru Geçerlilik Aralığı: 25/12/2020 - 31/01/2021

Değerli Araştırmacılar,

Üniversitemizde sürdürülen bilimsel araştırma projeleri kapsamında sunulan hizmetlerin hızlı, sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi, araştırma çıktılarının kayıt altına alınarak Üniversitemizin araştırma performansının etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi ve tüm araştırma süreçlerinin kurumun amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak şekilde yapılandırılması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir.

26 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve en son 16 Temmuz 2020 tarihinde güncellenen “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında, BAP Koordinasyon Birimleri için önemli yenilikler ve ek görevler de getirilmiş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda Üniversitemiz BAP Koordinasyon Birimi faaliyetlerinin ve destek programlarının gözden geçirilerek güncellenmesine ihtiyaç bulunduğu kanaatine varılmıştır.

Bu kapsamda, BAP Uygulama Yönergesi ve Esaslarının güncellenmesinin yanı sıra, BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projelerin başvuru, yürütme, sonuçlandırma ve proje çıktılarının izlenmesine yönelik tüm süreçlerin elektronik ortamda hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların yakın bir zamanda tamamlanması hedeflenmektedir.

BAP Koordinasyon Biriminde yürütülen çalışmaların tamamlanması ve mevcut projelere yönelik verilerin yeni sisteme aktarılabilmesi amacıyla proje başvuruları 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle geçici olarak durdurulacaktır. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların tamamlanarak başvuruların Ocak 2021 ayının ilk yarısından itibaren tekrar alınmaya başlanması hedeflenmektedir.

Araştırmacılarımıza sağladığımız hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında zorunlu olarak gerçekleştirilen bu kapsamdaki hizmet kesintisinin anlayışla karşılanacağını umuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyor, yeni bilimsel araştırma projeleri sisteminin üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerken, siz saygıdeğer akademisyenlerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Prof. Dr. Musa Yıldız

Rektör


Geri