PANDEMİ EK SÜRESİ

Duyuru Geçerlilik Aralığı: 08/06/2020 - 30/06/2020

COVID-19 Salgını ile Mücadele Kapsamında Komisyonumuzda alınan kararlar gereği; Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesinde belirtilen ek süreler hariç olmak üzere 12.05.2020 tarihi itibariyle devam eden tüm projelere 06 ay PANDEMİ EK SÜRESİ verilmiştir.

Geri